קול קורא לייעוץ משפטי

מזכירות הישוב וועד מנהל (18/11/2020 13:58)

מצ"ב 

קול קורא ליעוץ משפטי לאגודה 

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: